۱۳۹۸/۰۷/۲۴ - ۱۰:۲۰
ناحیه مقاومت بسیج عشایری استان چهارمحال و بختیاری
طرح حمایتی هر کاسب یک دانش آموز به همت ناحیه مقاومت بسیج عشایری استان، در مناطق عشایری چهارمحال و بختیاری اجرا شد.
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ - ۱۰:۲۰
ناحیه مقاومت بسیج عشایری استان چهارمحال و بختیاری
طرح حمایتی هر کاسب یک دانش آموز به همت ناحیه مقاومت بسیج عشایری استان، در مناطق عشایری چهارمحال و بختیاری اجرا شد.
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ - ۱۰:۱۸
ناحیه مقاومت بسیج عشایری استان چهارمحال و بختیاری
جلسه قرارگاه صالحین ناحیه عشایری با حضور فرمانده ناحیه عشایری، جانشین و مسئول تعلیم و تربیت ناحیه و مسئولین قسمتهای مختلف ناحیه و فرمانده حوزه های مناطق عشایر برگزار شد.
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ - ۰۹:۳۳
ناحیه مقاومت بسیج عشایری استان چهارمحال و بختیاری
طرح حمایتی هر کاسب یک دانش آموز به همت ناحیه مقاومت بسیج عشایری و پایگاه بسیج مساجد عشایری استان، در مناطق عشایری چهارمحال و بختیاری اجرا شد.
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ - ۱۱:۰۵
ناحیه مقاومت بسیج عشایری استان چهارمحال و بختیاری
به همت پایگاه بسیج مساجد و پایگاه بسیج خواهران حضرت زینب(س) حوزه مقاومت منطقه عشایری میهه مهد مساجد این منطقه افتتاح شد.
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ - ۰۸:۳۴
ناحیه مقاومت بسیج عشایری استان چهارمحال و بختیاری
نشست صالحین با موضوع نقش زنان در دفاع مقدس و عرصه های مختلف انقلاب در مدرسه شبانه روزی منطقه عشایری دوپلان برگزار شد.
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ - ۱۲:۵۰
ناحیه مقاومت بسیج عشایری استان چهارمحال و بختیاری
اردوی جهادی یک روزه واحد بسیج دانش آموزی حضرت قائم(عج) منطقه عشایری بارز برگزار شد.
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ - ۱۰:۰۲
ناحیه مقاومت بسیج عشایری استان چهارمحال و بختیاری
حلقه های صالحین در منطقه عشایری سردشت استان چهارمحال و بختیاری در رده های مختلف سنی برگزار شد.
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ - ۰۹:۴۳
ناحیه مقاومت بسیج عشایری استان چهارمحال و بختیاری
نشست تحکیم خانواده در منطقه عشایری میهه استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ - ۱۰:۵۵
ناحیه مقاومت بسیج عشایری استان چهارمحال و بختیاری
بیش از ۳۰۰ بسته لوازم التحریر توسط مجمع خیرین عشایر استان آماده و بین دانش آموزان محروم مناطق عشایری استان چهارمحال و بختیاری توزیع شد.
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ - ۱۰:۲۹
ناحیه مقاومت بسیج عشایری استان چهارمحال و بختیاری
کارگاه پیشگیری از اعتیاد در مدارس پسرانه مناطق عشایری استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

صفحات